बंद

माहे मार्च-२०१९च्या जाहीरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबधीत गट -क आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक(महिला),औषधनिर्माण अधिकारी, संवर्गातील माहे ऑगस्ट २०२१ सर्व पदे भरण्याकरिता परिक्षेचे वेळापत्रक

माहे मार्च-२०१९च्या जाहीरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबधीत गट -क आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक(महिला),औषधनिर्माण अधिकारी, संवर्गातील माहे ऑगस्ट २०२१ सर्व पदे भरण्याकरिता परिक्षेचे वेळापत्रक
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
माहे मार्च-२०१९च्या जाहीरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबधीत गट -क आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक(महिला),औषधनिर्माण अधिकारी, संवर्गातील माहे ऑगस्ट २०२१ सर्व पदे भरण्याकरिता परिक्षेचे वेळापत्रक

माहे मार्च-२०१९च्या जाहीरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबधीत गट -क आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक(महिला),औषधनिर्माण अधिकारी, संवर्गातील माहे ऑगस्ट २०२१ सर्व पदे भरण्याकरिता परिक्षेचे वेळापत्रक

20/09/2022 17/10/2022 पहा (372 KB)