बंद

मौजे निळा ता.पुर्णा जि.परभणी येथे पुरग्रस्त पुनर्वसना अंतर्गत बांंधण्यात आलेल्या शिल्लक घरकुलांंचे विक्रीस मान्यता देणेबाबत

मौजे निळा ता.पुर्णा जि.परभणी येथे पुरग्रस्त पुनर्वसना अंतर्गत बांंधण्यात आलेल्या शिल्लक घरकुलांंचे विक्रीस मान्यता देणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मौजे निळा ता.पुर्णा जि.परभणी येथे पुरग्रस्त पुनर्वसना अंतर्गत बांंधण्यात आलेल्या शिल्लक घरकुलांंचे विक्रीस मान्यता देणेबाबत

मौजे निळा ता.पुर्णा जि.परभणी येथे पुरग्रस्त पुनर्वसना अंतर्गत बांंधण्यात आलेल्या शिल्लक घरकुलांंचे विक्रीस मान्यता देणेबाबत

24/06/2019 10/07/2019 पहा (344 KB)