बंद

लेखा संबधीत व्यवस्थापन सेवा(ए आर एम एस ) लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे सनदी लेखापाल यांंची नियुक्ती.

लेखा संबधीत व्यवस्थापन सेवा(ए आर एम एस ) लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे सनदी लेखापाल यांंची नियुक्ती.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
लेखा संबधीत व्यवस्थापन सेवा(ए आर एम एस ) लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे सनदी लेखापाल यांंची नियुक्ती.

लेखा संबधीत व्यवस्थापन सेवा(ए आर एम एस ) लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे सनदी लेखापाल यांंची नियुक्ती.

31/12/2019 07/01/2020 पहा (2 MB)