बंद

लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

20/03/2019 25/03/2019 पहा (4 MB)