बंद

वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती.

वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती.

 वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी रोजगार हमी योजना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्ती.

27/12/2019 07/01/2020 पहा (146 KB)