बंद

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी येथे तासिका तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शिल्प निदेशक पदाकरिताची पात्र/अपात्र यादी

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी येथे तासिका तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शिल्प निदेशक पदाकरिताची पात्र/अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी येथे तासिका तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शिल्प निदेशक पदाकरिताची पात्र/अपात्र यादी

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी येथे तासिका तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात शिल्प निदेशक पदाकरिताची पात्र/अपात्र यादी

03/03/2023 10/03/2023 पहा (202 KB)