बंद

शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

16/09/2019 23/09/2019 पहा (1 MB)