बंद

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी

10/11/2021 15/11/2021 पहा (813 KB)