बंद

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – गुणांकन यादी

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – गुणांकन यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – गुणांकन यादी

सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे पॅनल तयार करण्यासाठी पदभरती – गुणांकन यादी

16/11/2021 30/11/2021 पहा (1 MB)