बंद

सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना

सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना

सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना

17/11/2022 25/11/2022 पहा (8 MB)