बंद

स्त्री सहाय्यक परिचारिका प्रसविका (एएनएम) व सामान्य परिचारिका प्रसविका (जिएनएम) प्रशिक्षण २०२० साठी अर्ज मागवण्याबाबत सुचना

स्त्री सहाय्यक परिचारिका प्रसविका (एएनएम) व सामान्य परिचारिका प्रसविका (जिएनएम) प्रशिक्षण २०२० साठी अर्ज मागवण्याबाबत सुचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
स्त्री सहाय्यक परिचारिका प्रसविका (एएनएम) व सामान्य परिचारिका प्रसविका (जिएनएम) प्रशिक्षण २०२० साठी अर्ज मागवण्याबाबत सुचना

स्त्री सहाय्यक परिचारिका प्रसविका (एएनएम) व सामान्य परिचारिका प्रसविका (जिएनएम) प्रशिक्षण २०२० साठी अर्ज मागवण्याबाबत सुचना

18/12/2020 28/12/2020 पहा (2 MB)