बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शेतकरी आत्महत्याबाबत माहिती सन २०२०-२०२१

शेतकरी आत्महत्याबाबत माहिती सन २०२०-२०२१

10/06/2021 31/08/2021 पहा (786 KB)
पुराभिलेख