घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
17 परभणी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९(उमेदवारांंचे शपथपत्र)

17 परभणी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९(उमेदवारांंचे शपथपत्र)

22/03/2019 18/04/2019
प्रशिक्षण यादी ९८ पाथरी

प्रशिक्षण यादी ९८ पाथरी

19/03/2019 24/03/2019 डाउनलोड (206 KB)
प्रशिक्षण यादी ९७ गंंगाखेड

प्रशिक्षण यादी ९७ गंंगाखेड

19/03/2019 24/03/2019 डाउनलोड (342 KB)
प्रशिक्षण यादी ९६ परभणी

प्रशिक्षण यादी ९६ परभणी

19/03/2019 24/03/2019 डाउनलोड (425 KB)
प्रशिक्षण यादी ९५ जिंतुर

प्रशिक्षण यादी ९५ जिंतुर

19/03/2019 24/03/2019 डाउनलोड (298 KB)
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१९ सुचना

सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१९ सुचना

18/03/2019 18/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
आधार किट्स बाबत माहिती

आधार किट्स बाबत माहिती

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (7 MB)
तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

20/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (6 MB)
एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी

एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी

22/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (274 KB)
पुराभिलेख