बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आय.टी.आय. परभणी प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्ट २०२४

आय.टी.आय. परभणी प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्ट २०२४ 

03/06/2024 12/09/2024 पहा (1 MB)
निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत

निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत

18/03/2024 06/06/2024 पहा (505 KB)
स्थानिक सुट्ट्या २०२४

स्थानिक सुट्ट्या २०२४

01/01/2024 31/12/2024 पहा (318 KB)
पुराभिलेख