घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
निबंंधलेखन स्पर्धा २०१९ – प्रेस नोट

निबंंधलेखन स्पर्धा २०१९ – प्रेस नोट

11/09/2019 15/10/2019 पहा (1 MB)
निबंध लेखन स्पर्धा – 2019
निबंध लेखन स्पर्धा - 2019
15/08/2019 15/09/2019 पहा (263 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसुल (भोगवटादार वर्ग- २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी‌‌‌) भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रुपांंतरीत करणे नियम २०१९ अन्वये कार्यवाही करणे

महाराष्ट्र जमीन महसुल (भोगवटादार वर्ग- २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी‌‌‌) भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रुपांंतरीत करणे नियम २०१९ अन्वये कार्यवाही करणे

21/06/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
आधार किट्स बाबत माहिती

आधार किट्स बाबत माहिती

07/01/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

20/12/2018 31/12/2019 पहा (6 MB)
पुराभिलेख