बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जाहीर आवाहन

जाहीर आवाहन

31/03/2020 14/04/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल, परभणी

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल, परभणी

23/03/2020 23/04/2020 पहा (7 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – जाहिर सुचना

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – जाहिर सुचना

23/03/2020 23/04/2020 पहा (174 KB)
स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

20/03/2020 31/12/2020 पहा (522 KB)
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

20/03/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी २०२० मधील कर्मचार्‍यांच्या नियतकालिक बदल्या

जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी २०२० मधील कर्मचार्‍यांच्या नियतकालिक बदल्या

12/03/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
पुराभिलेख