बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रेस नोट

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रेस नोट

25/06/2020 31/07/2020 पहा (218 KB)
आपले सरकार सेवा केंंद्र – प्रेस नोट व अर्ज छाननीनंतर पात्र उमेदवारांंची यादी

आपले सरकार सेवा केंंद्र – प्रेस नोट व अर्ज छाननीनंतर पात्र उमेदवारांंची यादी

23/06/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांंक कल्याण समितीमध्ये सदस्य म्हणुन नियक्ती करणेसाठी जाहिरात

जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांंक कल्याण समितीमध्ये सदस्य म्हणुन नियक्ती करणेसाठी जाहिरात

22/06/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

20/03/2020 31/12/2020 पहा (522 KB)
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

20/03/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
पुराभिलेख