घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी

३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी

02/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (428 KB)
आधार किट्स बाबत माहिती

आधार किट्स बाबत माहिती

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (7 MB)
तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

20/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (6 MB)
पुराभिलेख