बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जनगणना २०२१ व राष्ट्रीय लोकसंंख्या रजिस्टर अद्ययावत करण्यासाठी कंंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या तांंत्रिक सहाय्यक(TA) व मल्टी टास्कींंग स्टाफ(MTS) यांंच्या नियुक्तीबाबत प्रेस नोट

जनगणना २०२१ व राष्ट्रीय लोकसंंख्या रजिस्टर अद्ययावत करण्यासाठी कंंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या तांंत्रिक सहाय्यक(TA) व मल्टी टास्कींंग स्टाफ(MTS) यांंच्या नियुक्तीबाबत प्रेस नोट

07/09/2020 30/09/2020 पहा (74 KB)
स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

स्थानिक सुट्ट्या – २०२०

20/03/2020 31/12/2020 पहा (522 KB)
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गंंगाखेड येथील तलाठी संंवर्ग पदाच्या नियतकालिक व सर्वसाधारण बदल्यांंची यादी

20/03/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
पुराभिलेख