घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
तलाठी जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

तलाठी जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

14/11/2019 31/12/2019 पहा (550 KB)
निबंंधलेखन स्पर्धा २०१९ – प्रेस नोट

निबंंधलेखन स्पर्धा २०१९ – प्रेस नोट

15/10/2019 15/11/2019 पहा (370 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसुल (भोगवटादार वर्ग- २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी‌‌‌) भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रुपांंतरीत करणे नियम २०१९ अन्वये कार्यवाही करणे

महाराष्ट्र जमीन महसुल (भोगवटादार वर्ग- २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी‌‌‌) भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रुपांंतरीत करणे नियम २०१९ अन्वये कार्यवाही करणे

21/06/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
आधार किट्स बाबत माहिती

आधार किट्स बाबत माहिती

07/01/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

तलाठी अंंतिम जेष्ठता सुची दि. ०१.०१.२०१७

20/12/2018 31/12/2019 पहा (6 MB)
पुराभिलेख