बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
सन 2023 या वर्षाकरिता परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक सुट्ट्यांची यादी

सन 2023 या वर्षाकरिता परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक सुट्ट्यांची यादी

18/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत महसूल विभागाच्या सेवांबाबत अधिसूचना

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत महसूल विभागाच्या सेवांबाबत अधिसूचना

09/06/2022 09/06/2023 पहा (3 MB)
पुराभिलेख