बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र, परभणीसाठी पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र, परभणीसाठी पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी

23/05/2022 23/06/2022 पहा (1 MB)
कॅटेगरी 3 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी 3 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (2 MB)
एसटी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

एसटी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (3 KB)
एसजीसी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

एसजीसी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (802 KB)
एससी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

एससी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (2 MB)
आरटीई ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

आरटीई ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
ओबीसी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

ओबीसी ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (2 MB)
डीए ऑनलाईन लॉटरी एसटी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

डीए ऑनलाईन लॉटरी एसटी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (2 KB)
डीए ऑनलाईन लॉटरी जनरल पोस्ट रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

डीए ऑनलाईन लॉटरी जनरल पोस्ट रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (162 KB)
कॅटेगरी 5 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी 5 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
पुराभिलेख