निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

16/09/2019 23/09/2019 पहा (1 MB)
मतदान दिनी व मतमोजणीचे दिवशी वेबकास्टींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

मतदान दिनी व मतमोजणीचे दिवशी वेबकास्टींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

16/09/2019 23/09/2019 पहा (5 MB)
परभणी जिल्ह्यातील वाळु गटांंचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुक करिता ई निविदा

परभणी जिल्ह्यातील वाळु गटांंचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुक करिता ई निविदा

13/09/2019 21/09/2019 पहा (2 MB)
खनिपट्ट्याचे लिलावाकरिता भुविज्ञानकीय तांंत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणुक करिता ई-निविदा

खनिपट्ट्याचे लिलावाकरिता भुविज्ञानकीय तांंत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमणुक करिता ई-निविदा

13/09/2019 21/09/2019 पहा (145 KB)
पुराभिलेख