बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत मार्केट यार्ड परभणी येथे 10 गाळे बांधकाम करणे बाबत ई-निविदा सुचना

कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत मुख्य मार्केट यार्ड परभणी येथे 10 गाळे बांधकाम करणे बाबत ई-निविदा सुचना

26/07/2021 09/08/2021 पहा (2 MB)
पुराभिलेख