बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या वसतीगृहातील व्यवस्थापनेसाठी शिपाई, वॉचमन व सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने भरती बाबत ई-निविदा सुचना

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या वसतीगृहातील व्यवस्थापनेसाठी शिपाई, वॉचमन व सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने भरती बाबत ई-निविदा सुचना

29/01/2024 09/02/2024 पहा (594 KB)
वाळू गटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय नोंदविणे बाबत

वाळू गटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय नोंदविणे बाबत

16/01/2024 29/02/2024 पहा (4 MB)
पुराभिलेख