बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

21/09/2022 05/10/2022 पहा (2 MB)
मौ. उखळद व रहाटी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ. उखळद व रहाटी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

19/09/2022 30/09/2022 पहा (1 MB)
मौ.पिंप्री येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ.पिंप्री येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

19/09/2022 30/09/2022 पहा (637 KB)
मौ.धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ.धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

19/09/2022 23/09/2022 पहा (704 KB)
मौ.रहाटी, उखळद, टाकळी बोबडे व धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ.रहाटी, उखळद, टाकळी बोबडे व धसाडी येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

06/09/2022 30/09/2022 पहा (3 MB)
पुराभिलेख