निविदा

शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

लोकसभा निवडणुक २०१९ – ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

20/03/2019 25/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
वाळु ई-लिलाव व ई-निविदा सुचना २०१८-१९

वाळु ई-लिलाव व ई-निविदा सुचना २०१८-१९

18/03/2019 25/03/2019 डाउनलोड (468 KB)
परभणी जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत निविदा सुचना

परभणी जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत निविदा सुचना

07/03/2019 22/03/2019 डाउनलोड (725 KB)
पुराभिलेख