बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
चार विधानसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंबंधीत मतदार याद्या छपाईसाठी ई टेंडर करणे बाबत सुचना – दुसरी वेळ

चार विधानसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंबंधीत मतदार याद्या छपाईसाठी ई टेंडर करणे बाबत सुचना – दुसरी वेळ

27/06/2022 05/07/2022 पहा (862 KB)
उखळद येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

उखळद येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

23/06/2022 01/07/2022 पहा (603 KB)
राहाटी येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

राहाटी येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

23/06/2022 30/06/2022 पहा (563 KB)
मौ. सावंगी खु. येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

मौ. सावंगी खु. येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

23/06/2022 30/06/2022 पहा (672 KB)
परभणी तालुक्यातील नांदगाव खु. येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहिर लिलाव दि. २८/०६/२०२२

परभणी तालुक्यातील नांदगाव खु. येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहिर लिलाव दि. २८/०६/२०२२

20/06/2022 28/06/2022 पहा (653 KB)
पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयाच्या द्रवनत्र वाहतुकीच्या दरकरार करणेसाठी वाहतुकदाराचे दरपत्रके मागविणेबाबत

पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयाच्या द्रवनत्र वाहतुकीच्या दरकरार करणेसाठी वाहतुकदाराचे दरपत्रके मागविणेबाबत

13/06/2022 24/06/2022 पहा (3 MB)
चार विधानसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंबंधीत मतदार याद्या छपाईसाठी ई टेंडर करणे बाबत सुचना

चार विधानसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंबंधीत मतदार याद्या छपाईसाठी ई टेंडर करणे बाबत सुचना

10/06/2022 29/06/2022 पहा (1,008 KB)
पुराभिलेख