बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
दररोज साफसफाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे ई-निविदा

दररोज साफसफाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे ई-निविदा

18/05/2020 27/05/2020 पहा (2 MB)
पुराभिलेख