बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
खासगी टँकरसाठी निविदा सूचना – शुद्धिपत्रक

खासगी टँकरसाठी निविदा सूचना – शुद्धिपत्रक

20/01/2020 31/01/2020 पहा (216 KB)
मग्रारोहयो,जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी येथे भाडेतत्वावर वाहन लावणे बाबत निविदा

मग्रारोहयो,जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी येथे भाडेतत्वावर वाहन लावणे बाबत निविदा

18/01/2020 23/01/2020 पहा (2 MB)
पुराभिलेख