बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील दि.01 एप्रिल 2017 ते दि.31 डिसेंबर 2022 या कालावधीतील शिल्लक बारदानाची विल्हेवाट

शासकीय धान्य गोदामातील दि.01 एप्रिल 2017 ते दि.31 डिसेंबर 2022 या कालावधीतील शिल्लक बारदानाची विल्हेवाट

11/09/2023 20/09/2023 पहा (413 KB)
परभणी जिल्ह्यातील ताडी दुकानांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

परभणी जिल्ह्यातील ताडी दुकानांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

13/09/2023 27/09/2023 पहा (4 MB)
पुराभिलेख