भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या जाहिरातीप्रमाणे पद निहाय निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या जाहिरातीप्रमाणे पद निहाय निवड व प्रतिक्षा यादी

13/09/2019 22/09/2019 पहा (4 MB)
पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – जाहीर सुचना

पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – जाहीर सुचना

11/09/2019 11/10/2019 पहा (211 KB)
पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – अपात्र उमेदवारांंची यादी

पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – अपात्र उमेदवारांंची यादी

11/09/2019 11/10/2019 पहा (943 KB)
पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – पात्र उमेदवारांंची यादी

पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती जि.प. परभणी – पात्र उमेदवारांंची यादी

11/09/2019 11/10/2019 पहा (2 MB)
परभणी जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात

परभणी जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात

09/09/2019 20/09/2019 पहा (939 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत स्टाफ नर्स आणि सायकियाट्रीक नर्सच्या पदाच्या उमेदवारांंची निवड व प्रतिक्षा यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत स्टाफ नर्स आणि सायकियाट्रीक नर्सच्या पदाच्या उमेदवारांंची निवड व प्रतिक्षा यादी
05/09/2019 14/09/2019 पहा (2 MB)
पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती – जिल्हा परिषद परभणी

पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती – जिल्हा परिषद परभणी

05/09/2019 13/09/2019 पहा (382 KB)
अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांसाठी पोलिस शिपाई भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्गासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी.
अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांसाठी पोलिस शिपाई भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्गासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी.
03/09/2019 16/09/2019 पहा (419 KB)
पुराभिलेख