बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
अनुसूचित जमाती भरती स्पेशल ड्राइव्ह दस्तऐवजीकरण पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांसाठी जाहिर सुचना –  मराठी मीडिया

अनुसूचित जमाती भरती स्पेशल ड्राइव्ह दस्तऐवजीकरण पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांसाठी जाहिर सुचना –  मराठी मीडिया

22/01/2020 11/02/2020 पहा (328 KB)
अनुसूचित जमाती भरती स्पेशल ड्राइव्ह दस्तऐवजीकरण पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी-  मराठी मीडिया

अनुसूचित जमाती भरती स्पेशल ड्राइव्ह दस्तऐवजीकरण पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी-  मराठी मीडिया

21/01/2020 23/01/2020 पहा (973 KB)
अनुसूचित जमाती भरती विशेष ड्राइव्ह 2019 साठी सूचना

अनुसूचित जमाती भरती विशेष ड्राइव्ह 2019 साठी सूचना

21/01/2020 23/01/2020 पहा (193 KB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम ड्रायव्हर पदाच्या विशेष भरतीसाठी शारीरिक/ मैदानी चाचणीमध्ये पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम ड्रायव्हर पदाच्या विशेष भरतीसाठी शारीरिक/ मैदानी चाचणीमध्ये पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

19/01/2020 15/02/2020 पहा (807 KB)
अनुसूचित जमाती भरती विशेष ड्राइव्ह 2019 साठी सूचना
अनुसूचित जमाती भरती विशेष ड्राइव्ह 2019 साठी सूचना
18/01/2020 22/01/2020 पहा (403 KB)
अंतिम अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम चालक पदाच्या विशेष भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी हॉल तिकिट.

अंतिम अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम चालक पदाच्या विशेष भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी हॉल तिकिट.

17/01/2020 15/02/2020 पहा (2 MB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम चालक पदाच्या विशेष भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी हॉल तिकिट.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम चालक पदाच्या विशेष भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी हॉल तिकिट.

17/01/2020 15/02/2020 पहा (864 KB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम ड्रायव्हर पदाच्या विशेष भरतीसाठी लेखी परीक्षासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व लेखी परीक्षेबाबत निर्देश.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कॉन्स्टेबल कम ड्रायव्हर पदाच्या विशेष भरतीसाठी लेखी परीक्षासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व लेखी परीक्षेबाबत निर्देश.

16/01/2020 15/02/2020 पहा (2 MB)
परभणी जिल्ह्यातील रिक्त क्षेत्रात शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळण्यास पात्र व अपात्रांची यादी

परभणी जिल्ह्यातील रिक्त क्षेत्रात शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळण्यास पात्र व अपात्रांची यादी

04/01/2020 15/02/2020 पहा (442 KB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव जवान नि वाहनचालक पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव जवान नि वाहनचालक पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात

04/01/2020 28/02/2020 पहा (6 MB)
पुराभिलेख