भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट-अ संंवर्गातील निवड झालेल्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांंची निवड व प्रतिक्षा यादी

महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट-अ संंवर्गातील निवड झालेल्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांंची निवड व प्रतिक्षा यादी

19/11/2019 30/11/2019 पहा (336 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ साठी प्रवर्गनिहाय गुणवत्तेनुसार तयार करण्यात आलेल्या उमेदवारांंची कागदपत्रे तपासणीसाठीची सुचना व उमेदवारांंची यादी

तलाठी पदभरती २०१९ साठी प्रवर्गनिहाय गुणवत्तेनुसार तयार करण्यात आलेल्या उमेदवारांंची कागदपत्रे तपासणीसाठीची सुचना व उमेदवारांंची यादी

08/11/2019 30/11/2019 पहा (1 MB)
पुराभिलेख