भरती

शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
समग्र शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील वसतीगृहासाठी ग्रहप्रमुख पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

समग्र शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील वसतीगृहासाठी ग्रहप्रमुख पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

22/03/2019 08/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
समग्र शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील वसतीगृहासाठी ग्रहप्रमुख पदभरती – पात्र उमेदवारांंची यादी

समग्र शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील वसतीगृहासाठी ग्रहप्रमुख पदभरती – पात्र उमेदवारांंची यादी

22/03/2019 08/04/2019 डाउनलोड (4 MB)
शुद्धिपत्रक तलाठी पदभरती २०१९

शुद्धिपत्रक तलाठी पदभरती २०१९

12/03/2019 12/06/2019 डाउनलोड (218 KB)
पवित्र प्रणाली द्वारे शिक्षक भरती

पवित्र प्रणाली द्वारे शिक्षक भरती

05/03/2019 05/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा परिषद, परभणी अंंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती-०१/२०१९

जिल्हा परिषद, परभणी अंंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती-०१/२०१९

26/03/2019 16/04/2019 डाउनलोड (292 KB)
तलाठी पदासाठी महाभरती अंंतर्गत तलाठी पदभरती – २०१९

तलाठी पदासाठी महाभरती अंंतर्गत तलाठी पदभरती – २०१९

28/02/2019 01/06/2019 डाउनलोड (1 MB)
पुराभिलेख