बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
कोतवाल भरती परीक्षा २०२३ – उत्तर तालिका (Answer Keys)

कोतवाल भरती परीक्षा २०२३ – उत्तर तालिका (Answer Keys)

24/09/2023 24/10/2023 पहा (283 KB)
कोतवाल पदभरती तहसील कार्यालय परभणी – प्रेस नोट

कोतवाल पदभरती तहसील कार्यालय परभणी – प्रेस नोट

18/09/2023 30/09/2023 पहा (121 KB)
मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

14/09/2023 30/09/2023 पहा (372 KB)
मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

मग्रारोहयोचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

08/09/2023 08/10/2023 पहा (3 MB)
बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प परभणी या कार्यालयाअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस रिक्त पदे भरणे संबंधी उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी

बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प परभणी या कार्यालयाअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस रिक्त पदे भरणे संबंधी उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी

07/09/2023 07/10/2023 पहा (4 MB)
बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प परभणी या कार्यालयाअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस रिक्त पदे भरणे संबंधी अंतीम गुणवत्ता यादी

बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प परभणी या कार्यालयाअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस रिक्त पदे भरणे संबंधी अंतीम गुणवत्ता यादी

07/09/2023 07/10/2023 पहा (7 MB)
कोतवाल पदभरती सोनपेठ तालुका – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

कोतवाल पदभरती सोनपेठ तालुका – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

06/09/2023 30/09/2023 पहा (7 MB)
कोतवाल पदभरती २०२३ च्या परीक्षा पूढे ढकलल्याबाबत सूचना

कोतवाल पदभरती २०२३ च्या परीक्षा पूढे ढकलल्याबाबत सूचना

04/09/2023 04/10/2023 पहा (327 KB)
कोतवाल पदभरती, तहसील कार्यालय जिंतुर – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

कोतवाल पदभरती, तहसील कार्यालय जिंतुर – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

01/09/2023 30/09/2023 पहा (4 MB)
कोतवाल पदभरती, तहसील कार्यालय पालम – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

कोतवाल पदभरती, तहसील कार्यालय पालम – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

29/08/2023 29/09/2023 पहा (5 MB)
पुराभिलेख