बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत पदव्युत्तर आयुष वै. अ.( युनानी), डेंटल हायजीनिस्ट, समुपदेशक, आयुष वै. अ. पदवीधर ( होमिओपॅथी), मानसशास्त्रज्ञ व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक यांची तात्पुरती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत पदव्युत्तर आयुष वै. अ.( युनानी), डेंटल हायजीनिस्ट, समुपदेशक, आयुष वै. अ. पदवीधर ( होमिओपॅथी), मानसशास्त्रज्ञ व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक यांची तात्पुरती पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

06/08/2022 31/08/2022 पहा (5 MB)
मॉडेल इंग्लिश एज्युकेशन सोसायटी, परभणी – सर्वसाधारण सभासदांच्या मुलाखतीसाठी अर्जदारांची अंतिम पात्र यादी
मॉडेल इंग्लिश एज्युकेशन सोसायटी, परभणी - सर्वसाधारण सभासदांच्या मुलाखतीसाठी अर्जदारांची अंतिम पात्र यादी
31/07/2022 18/08/2022 पहा (322 KB)
पुराभिलेख