बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत  सेवा निवृत्त शासकीय / निमशासकीय गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) अधिका-यामधुन करार पध्दतीने कनि भरावयाचे पदासाठी जाहीरात

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत  सेवा निवृत्त शासकीय / निमशासकीय गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) अधिका-यामधुन करार पध्दतीने कनि भरावयाचे पदासाठी जाहीरात

24/03/2023 10/04/2023 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थीसाठी निवड प्रवेश परीक्षेत पात्र उमेदवारांची यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थीसाठी निवड प्रवेश परीक्षेत पात्र उमेदवारांची यादी
21/03/2023 28/03/2023 पहा (709 KB)
पुराभिलेख