बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
तलाठी पदभरती २०२३ – कागदपत्रे तपासणी बाबत प्रसिद्धीपत्रक

तलाठी पदभरती २०२३ – कागदपत्रे तपासणी बाबत प्रसिद्धीपत्रक

30/01/2024 11/02/2024 पहा (5 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा परभणी

तलाठी सरळसेवा भरती – २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा परभणी

24/01/2024 29/02/2024 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत विविध पदांची अंतिम गुणवत्ता व निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी अंतर्गत विविध पदांची अंतिम गुणवत्ता व निवड यादी

11/01/2024 11/02/2024 पहा (2 MB)
पुराभिलेख