मागील कार्यक्रम

छायाचित्र उपलब्ध नाही

लोकमान्य बाळ गंगाधर टीळक जयंती

23/07/2018 - 23/07/2018
जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी
तपशील पहा
नागरी सेवा दिवस 2018

राष्ट्रीय नागरी सेवा दिन

20/04/2018 - 30/04/2018
जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी
तपशील पहा
समाधान योजना मा. मुख्यमंत्री महोदयांं तर्फे

विस्तारीत समाधान योजनेचा सांगता समारोह

19/04/2018 - 12/04/2018
जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी
तपशील पहा
डिजीटली साक्षांकीत 7/12 उद्घाटन

डीजीटली साक्षांकीत 7/12 उद्घाटन

01/05/2018 - 30/05/2018
जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी
तपशील पहा