बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात उद्योजकता यात्रेचे प्रशिक्षण 3 जून ते ५जून २०२२

बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात उद्योजकता यात्रेचे प्रशिक्षण 3 जून ते ५जून २०२२

30/05/2022 22/06/2022 पहा (229 KB)
माहे डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील जिंतुर, सेलु व गंगाखेड नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना

माहे डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील जिंतुर, सेलु व गंगाखेड नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना

09/06/2022 17/06/2022 पहा (5 MB)
माहे डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील मानवत, पाथरी, पुर्णा व सोनपेठ नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना

माहे डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील मानवत, पाथरी, पुर्णा व सोनपेठ नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना

07/06/2022 15/06/2022 पहा (752 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीबाबत शुद्धीपत्रक

आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीबाबत शुद्धीपत्रक

12/06/2022 15/06/2022 पहा (720 KB)
PMKVY 3.0 CSSM क्रॅश कोर्स
PMKVY 3.0 CSSM क्रॅश कोर्स
22/04/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
कॅटेगरी 1 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी 1 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (428 KB)
कॅटेगरी २ ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी २ ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (292 KB)
कॅटेगरी 4 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी 4 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
कॅटेगरी 5 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

कॅटेगरी 5 ऑनलाईन लॉटरी रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
डीए ऑनलाईन लॉटरी जनरल पोस्ट रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

डीए ऑनलाईन लॉटरी जनरल पोस्ट रिझल्ट, केंद्रीय विद्द्यालय परभणी वर्ष २०२२-२३

29/04/2022 31/05/2022 पहा (162 KB)