बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मौ. उखळद, जोडपरळी, रहाटी, संबर, धसाडी व पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील अवैध जप्त रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

मौ. उखळद, जोडपरळी, रहाटी, संबर, धसाडी व पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील अवैध जप्त रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

18/11/2022 30/11/2022 पहा (977 KB)
सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना

सिव्हिल हॉस्पिटल, परभणी मधील सामान्य स्टेशनरी साहित्य, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स, सामान्य साफसफाई आणि हाऊसकीपिंगच्या कोटेशनची मागणी करण्याबाबत सूचना

17/11/2022 25/11/2022 पहा (8 MB)
मौ. उखळद, जोडपरळी, रहाटी, संबर, धसाडी व पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील अवैध जप्त रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

मौ. उखळद, जोडपरळी, रहाटी, संबर, धसाडी व पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील अवैध जप्त रेती साठ्याचा जाहीर लिलाव

17/11/2022 17/11/2022 पहा (750 KB)
परभणी जिल्हयातील अवैध वाळू साठ्याचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत सूचना

परभणी जिल्हयातील अवैध वाळू साठ्याचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत सूचना

02/11/2022 09/11/2022 पहा (795 KB)
प्राथमिक आरोग्य केंन्द्राकरिता औषधी साहित्य खरेदीकरिता ई टेंडर

प्राथमिक आरोग्य केंन्द्राकरिता औषधी साहित्य खरेदीकरिता ई टेंडर

20/10/2022 04/11/2022 पहा (5 MB)
उप आरोग्य केंन्द्राकरिता औषधी साहित्य खरेदीकरिता ई टेंडर

उप आरोग्य केंन्द्राकरिता औषधी साहित्य खरेदीकरिता ई टेंडर

20/10/2022 04/11/2022 पहा (8 MB)
मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी, पिंप्री देशमुख, संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी, पिंप्री देशमुख, संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

17/10/2022 31/10/2022 पहा (1 MB)
मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी,संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी,संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

21/10/2022 31/10/2022 पहा (828 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

19/10/2022 19/10/2022 पहा (1 MB)
मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी, पिंप्री देशमुख, संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

मौ. उखळद,रहाटी, सावंगी, धसाडी, जोड परळी, पिंप्री देशमुख, संबर येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव

06/10/2022 12/10/2022 पहा (2 MB)