बंद

परभणी हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची विधान परिषद निवडणुक - २०१८

परभणी हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची विधान परिषद निवडणुक - २०१८
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी जिल्हा परीषद हिंगोली

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी जिल्हा परीषद हिंगोली क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (440 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी कळमनुरी तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी कळमनुरी तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (205 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी औंढा तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी औंढा तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (111 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी वसमत तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी वसमत तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (191 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी हिंगोली तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी हिंगोली तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (211 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक पुरवणी मतदार यादी

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी मतदारांची पुरवणी यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (1 MB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी जिंतुर तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी जिंतुर तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (183 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी गंगाखेड तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी गंंगाखेड तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (276 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी पालम तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी पालम तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (155 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी पाथरी तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी पाथरी तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (202 KB)