बंद

परभणी हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची विधान परिषद निवडणुक - २०१८

परभणी हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची विधान परिषद निवडणुक - २०१८
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी पुर्णा तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी पुर्णा तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (153 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी सेलु तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी सेलु तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (139 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी सोनपेठ तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी सोनपेठ तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (165 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी महानगरपालिका परभणी

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी परभणी महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (1 MB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी मानवत तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी मानवत तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (157 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी जिल्हा परीषद परभणी

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी जिल्हा परीषद परभणी क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (329 KB)
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी सेनगाव तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी सेनगाव तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (141 KB)