बंद

ई-कोर्ट

  1. ई-कोर्ट सेवा
  2. भारतातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालय सेवा
  3. खालील शोध पर्यायांच्या संदर्भात शोध न्यायालय केस स्थिती
  4. सीएनआर नंबर
  5. केस स्थिती
  6. कोर्ट ऑर्डर
  7. कॉजलिस्ट
  8. कॅव्हॅट शोध

भेट द्या: http://services.ecourts.gov.in/ecourtindia_v5.1/

स्थान : जिल्हा न्यायालय, परभणी | शहर : परभणी | पिन कोड : 431401
ईमेल : ecommittee[at]aij[dot]gov[dot]in