बंद

चारठाणा

चारठाणा परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील एक गाव आहे. तो मराठवाड्याचा भाग आहे. हे औरंगाबाद विभागाचे आहे. तो परभणी जिल्हा मुख्यालयातून उत्तरेस ६२ कि.मी. जिंतूर पासून 18 किलोमीटर अंतरावर आहे. राज्याची राजधानी मुंबई पासून ४५९ किमी

चारठाणा गावाचा पिन कोड ४३१५०९ आहे आणि पोस्टल हेड ऑफिस जिंतूर येथे आहे.

कान्हा (4 किलोमीटर), मोला (4 किलोमीटर), जांबुरुण (5 किमी), सोस (5 किमी), सावंगी पी.सी. (6 किमी) चारठाणा जवळील गावे आहेत. चारठाणा पश्चिम बाजूने मंठा तालुका, दक्षिणेला सेलु तालुका, पश्चिम दिशेने परतुर तालुका, दक्षिण दिशेने मानवत तालुका द्वारे वेढलेला आहे.

सेलु, परतूर, मानवत, लोणार हे चारठाण्या जवळ आहेत.

छायाचित्र दालन

  • चारठाना मंंदीर
  • चारठाना स्तंभ
  • मंदीराच्या भिंती वरील कार्य

कसे पोहोचाल?:

विमानाने

चारठाणा गावाच्या सर्वात जवळील विमानतळ नांंदेड येथे आहे. नांंदेड पासुन चारठाणा १३० कि.मि. अंतरावर वसलेले आहे.

रेल्वेने

सेलु हे सर्वात जवळील रेल्वे स्थानक आहे. सेलु पासुन चारठाणा २० कि.मि. अंतरावर वसलेले आहे. सेलु रेल्वे स्थानक नांंदेड-औरंगाबाद लोह मार्गावर आहे. परभणी हे औरंगाबाद आणि हैदराबाद विभागांंशी रेल्वे मार्गाने जोडलेले आहे.

रस्त्याने

जिंतुर पासुन चारठाणा २० कि.मि. अंतरावर आणि परभणी पासुन ६२ कि.मि. अंतरावर वसलेले आहे.