बंद

शासकीय रुग्णालय गंगाखेड जिल्हा परभणी येथे उपचार घेऊन कोरोनामुक्त झालेले भारतीय स्टेट बँकेचे शाखा व्यवस्थापक यांनी व्यक्त केलेल्या भावना.

शासकीय रुग्णालय गंगाखेड जिल्हा परभणी येथे उपचार घेऊन कोरोनामुक्त झालेले भारतीय स्टेट बँकेचे शाखा व्यवस्थापक यांनी व्यक्त केलेल्या भावना.