Close

Shri. Sajeed Yusuf Shaikh

Tahsil Premises, Purna

Email : dyslr_purna[at]yahoo[dot]in
Designation : Deputy Suprintendent of Land Records, Purna
Phone : 02452-552450