Close

Shri Jivraj Dapkar

Tahsil Office, Sonpeth

Email : tahsnpt[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Sonpeth
Phone : 02459-240246