Close

Shri. Vidyacharan Kadavkar

Tahsil Office, Station Road, Parbhani

Email : election[dot]tahsildar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Parbhani
Phone : 02452-222711