Close

शासकीय रुग्णालय गंगाखेड जिल्हा परभणी येथे उपचार घेऊन कोरोनामुक्त झालेल्या नागरिकाचे मनोगत.